Maila oss gärna eller kolla in oss på Facebook för senaste nyheter.

GDPR information

Nedan följer vår GDPR policy och hur vi använder informationen som du ger ifrån dig.

SEKRETESSPOLICY
Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår sekretesspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

CENTRALA BEGREPP
Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och mail-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagen (GDPR).

SILJANSLAX ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG
SiljansLax försäljnings AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA TYPER AV INFORMATION SAMLAR VI IN?
När du handlar av oss blir du ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Vilket företag du arbetar för
• Vi sparar personuppgifter på privatpersoner som handlar av oss mot faktura.

HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN?
Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

• För att få statistik och underlag för att förbättra vår verksamhet.

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

• Skicka det du beställt

SAMTYCKE TILL FORTSATT KONTAKT
När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syftena angivna ovan samtycker du till att:

• Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy
• Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?
Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan. Enligt bokföringslagen sparas dina uppgifter i sju år från den senaste beställningen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig.

VEM KAN TA DEL AV UPPGIFTERNA?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för marknad, sälj och IT.

TREDJE PART SOM SILJANSLAX KAN DELA INFORMATION MED?
Informationen kan komma att delas med utsedda leverantör för att kunna tillhandahålla leverantören korrekt information. Informationen kan komma att delas med myndigheter eller andra utövare där rapportering av personuppgifter är nödvändigt. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.

VART FÖRVARAS UPPGIFTERNA?
Uppgifterna förvaras hos SiljansLax AB. SiljansLax AB förvarar sin fysiska server, där din data lagras, inom EU/EES-området och lever upp till reglerna för säker dataöverföring inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR.

DU HAR RÄTT ATT FÅ VETA VILKA UPPGIFTER VI HAR OM DIG
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har möjlighet till inom bokföringslagens ramar. Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

KONTAKTUPPGIFTER TILL SILJANSLAX FÖRSÄLJNINGS AB

SiljansLax försäljnings AB
Övermovägen 11
793 35 Leksand, Sverige

Telefonnummer: 0247-343 35
E-postadress: info@siljanslax.se

Organisationsnummer: 556465-6733